Logo

Si vols rebre avisos gratuïts al mòbil sobre les interrupcions del servei que afectin al teu domicili, omple amb les teves dades en aquest formulari:

Falta informar el nom ....
Falta informar el nif ....
Aquest nif ja está registrat a l'Àrea Privada de Grup CASSA ....
Falta informar el e-mail ....
Aquest compte de e-mail ja está registrat a l'Àrea Privada de Grup CASSA ....
Falta informar el municipi!!
Falta informar l'adreça ....
Falta informar el número de mòbil ....
Falta informar el Idioma ....

Per a qualsevol aclariment, pots informar-te al telèfon 93 748 64 14 (de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores) o a clients@cassa.es.

Protecció de Dades

Estàs d'acord en rebre, a partir d'aquesta sol·licitud i llevat d'anomalia en alguna de les dades subministrades, un SMS en el teu telèfon mòbil?

La petició d'alta del servei de sms no es pot realitzar , per que no heu acceptat les condicions de la protecció de dades

Si has escollit l'opció "Sí", a partir d’ara rebràs un SMS en cas d’interrupcions en el servei d’aigües que afectin el teu domicili.

CASSA tracta les teves dades personals per a la celebració, gestió, control i compliment del contracte de subministrament d’aigua així com per enviar-te publicitat de productes i serveis idèntics o similars que són objecte del present contracte de subministrament d’aigua, mitjançant comunicació, inclòs l’electrònic.

Pots consultar como exercir els teus Drets així com la Política de privacitat íntegra a: