Logo

Si vols rebre avisos gratuïts al mòbil sobre les interrupcions del servei que afectin al teu domicili, omple amb les teves dades en aquest formulari:

Falta informar el nom ....
Falta informar el nif ....
Aquest nif ja está registrat a l'Àrea Privada de Grup CASSA ....
Falta informar el e-mail ....
Aquest compte de e-mail ja está registrat a l'Àrea Privada de Grup CASSA ....
Falta informar l'adreça ....
Falta informar el número de mòbil ....
Falta informar el Idioma ....

Per a qualsevol aclariment, pots informar-te al telèfon 93 748 64 14 ( de dilluns a divendres , de 8 a 15 hores) o a clients@cassa.es.

Protecció de Dades

Esteu d'acord en rebre a partir d'aquesta sol.licitud , llevat d'anomalia en alguna de les dades subministrades , sms en el seu telefòn móbil?

La petició d'alta del servei de sms no es pot realitzar , per que no heu acceptat les condicions de la protecció de dades

Si heu escollit l'opció "Si" , recordeu que a partir d'aquesta sol.licitud només rebreu sms de les interrupciones del servei que afectin el seu domicili.

CASSA tracta les seves dades personals per a la celebració, gestió, control i compliment del contracte de subministrament d’aigua així com per enviar-li publicitat de productes i serveis identics o similars que són objecte del present contracte de subministrament d’aigua, mitjançant comunicació, inclòs l’electrònic. Pot consultar como exercir els seus Drets així com la Política de privacitat integra a:

Aquestes dades són necessàries per el normal desenvolupament